Protikorupcnilinka.cz Osobni-bankroty.cz - oddlužení

Finanční úřady v regionech

 
Nevíš kolik máš dluhů? -> Zjistit ZDARMA <-
 

Předčíslí účtů

35Výnos exekucí
705Daň z přidané hodnoty
713Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
721Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
748Daň silniční
780Spotřební daň z vína a meziproduktů
799Spotřební daň z minerálních olejů
1724Příjmy DPH pro ČR podle § 88
1732Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb., o rybářství
1740Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet krajů
1759Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet obcí
1767Pokuty dle zákona č. 449/2001 Sb., - o myslivosti
1783Pokuty dle § 37 zákona č.76/2002 Sb. - integrovaná prevence
1791Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)
2700Daň z příjmů obyvatelstva
2735Pokuty - dle z.č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti
2743Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb.
2751Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2778Pokuty - dle z.č. 480/2004 Sb. - služby inf. spol.
2786Správní poplatky - loterie a sázkové hry
3615Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1)
3711Správní poplatky
3746Pokuty v blokovém řízení
3754Pokuty a náklady řízení ve správním řízení
3770Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001 Sb.
3789Neoprávněný majetkový prospěch
3797Pokuty dle zákona č.9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost
4706Příslušenství daní
4722Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.
4730Vratky k splátkám půjček od roku 1991
4757Ostatní příjmy
4765Spotřební daň z tabákových výrobků
4773Spotřební daň z piva
4781Spotřební daň z lihu
5717Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. - SFŽP
5725Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení
5733Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy
5741Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I
5776Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II
5784Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond
6701Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák.č. 254/2001 Sb.
6728Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP
6736Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech
6744Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117 - 120; dle z.č. 200/1990 Sb.- § 34
6752Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí
6779Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP
6787Pokuty dle zákona č.477/2001 Sb. - o obalech
6795Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb., § 122 zákona č. 254/2001 Sb.
7704Daň z příjmů právnických osob
7712Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7720Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7739Daň dědická
7747Daň darovací
7755Daň z nemovitostí
7763Daň z převodu nemovitostí
7798Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)
8707Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb.,86/2002 Sb.
8715Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.
8723Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.
8731Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb.
8758Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.
8766Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.
8774Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP
8782Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí
8790Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb.,356/2003 Sb.-o chemických látkách
9726Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb., 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší
9734Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda
9742Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa
9750Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství
9769Pokuty dle zákona č.114/1992 Sb. - ochrana přírody
9777Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony
9785Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP
9793Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod
10030Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb.
20036Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb.
30031Konkurzní pohledávky dle zákona č. 328/1991 Sb.
50032Mezinárodní pohledávky dle zákona č. 191/2004 Sb.
 
 
All rights reserved financni-urady.cz | REGISTRY LLC. za správnost údajů neručí. Web je provozován soukromou společností.